บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat Co.,Ltd. - Header
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat Co.,Ltd. -  Background white
คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-คอมเทลแซทโลโก้
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง EN(Flag EN)
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง TH(Flag TH)
คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-กิจกรรม_Activity

งานติดตั้งโคมไฟถนน โซล่าเซลล์ ( Solar Street Light )

ณ ชุมชนมาบเสมอ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

IMG_3984.jpg
IMG_3995.jpg
IMG_3980.jpg
IMG_3982.jpg
IMG_3986.jpg
IMG_4001.jpg
IMG_3991.jpg
IMG_3993.jpg
IMG_3989.jpg
IMG_3997.jpg
IMG_3999.jpg