บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat Co.,Ltd. - Header
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat Co.,Ltd. -  Background white
คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-คอมเทลแซทโลโก้
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง EN(Flag EN)
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง TH(Flag TH)
คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-กิจกรรม_Activity

การสัมนาและเปิดตัวกล้องวงจรปิด Uniview

ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พัทยา

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563

Screen Shot 2563-12-15 at 13.18.59.png
Screen Shot 2563-12-15 at 13.10.11.png
Screen Shot 2563-12-15 at 12.35.49.png
Screen Shot 2563-12-14 at 15.04.28.png
Screen Shot 2563-12-14 at 14.49.49.png
Screen Shot 2563-12-14 at 14.52.28.png
Screen Shot 2563-12-14 at 11.38.24.png
Screen Shot 2563-12-15 at 12.05.08.png
Screen Shot 2563-12-15 at 10.10.36.png
Screen Shot 2563-12-15 at 11.01.43.png
Screen Shot 2563-12-15 at 10.47.09.png
Screen Shot 2563-12-15 at 10.44.16.png
Screen Shot 2563-12-14 at 12.00.26.png
Screen Shot 2563-12-15 at 10.03.25.png
Screen Shot 2563-12-14 at 15.52.43.png
Screen Shot 2563-12-14 at 16.03.50.png
Screen Shot 2563-12-15 at 10.01.25.png
Screen Shot 2563-12-14 at 15.07.18.png
Screen Shot 2563-12-15 at 10.20.20.png
Screen Shot 2563-12-14 at 15.41.29.png
Screen Shot 2563-12-14 at 15.07.57.png
Screen Shot 2563-12-14 at 15.06.05.png
Screen Shot 2563-12-14 at 15.05.06.png
Screen Shot 2563-12-14 at 15.14.39.png
Screen Shot 2563-12-14 at 12.10.45.png
Screen Shot 2563-12-14 at 11.53.55.png
Screen Shot 2563-12-15 at 13.20.00.png
Screen Shot 2563-12-15 at 13.56.09.png
Screen Shot 2563-12-15 at 13.48.21.png
Screen Shot 2563-12-15 at 14.09.38.png
Screen Shot 2563-12-14 at 11.55.10.png
Screen Shot 2563-12-15 at 10.04.19.png
Screen Shot 2563-12-14 at 14.49.49.png