บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat Co.,Ltd. - Header
คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-คอมเทลแซทโลโก้
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง EN(Flag EN)
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง TH(Flag TH)
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat Co.,Ltd. -  Background white
คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-กิจกรรม_Activity

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาช่างออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

timeline_20190610_063400.jpg
timeline_20190610_063417.jpg
timeline_20190610_063435.jpg
timeline_20190610_063340.jpg
timeline_20190610_063409.jpg
timeline_20190610_063352.jpg
timeline_20190610_063332.jpg
timeline_20190610_063451.jpg
timeline_20190610_063625.jpg
timeline_20190610_063631.jpg
timeline_20190610_063659.jpg
timeline_20190610_063517.jpg
timeline_20190610_063653.jpg
timeline_20190610_063653.jpg
timeline_20190610_063728.jpg
timeline_20190610_063348.jpg
timeline_20190610_063428.jpg