บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat Co.,Ltd. - Header
คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-คอมเทลแซทโลโก้
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง EN(Flag EN)
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง TH(Flag TH)

Comtelsat Video

คอมเทลแซท โครงการถวายโซล่าเซลล์ วัดป่าศรัทธาคุณนิมิต EP 02

Comtelsat Family
คอมเทลแซท โครงการถวายโซล่าเซลล์ วัดป่าศรัทธาคุณนิมิต EP 02
Search video...
คอมเทลแซท โครงการถวายโซล่าเซลล์ วัดป่าศรัทธาคุณนิมิต EP 02
03:17
Play Video

คอมเทลแซท โครงการถวายโซล่าเซลล์ วัดป่าศรัทธาคุณนิมิต EP 02

Comtelsat Family
คอมเทลแซท โครงการถวายโซล่าเซลล์ วัดป่าศรัทธาคุณนิมิต EP.01
04:34
Play Video

คอมเทลแซท โครงการถวายโซล่าเซลล์ วัดป่าศรัทธาคุณนิมิต EP.01

Comtelsat Family
ปั๊มน้ำ โซล่าเซลล์ SC Solar Pump Brushless Motor 2 สาย 2100W 45V-200V Max H160 คอมเทลแซท
04:47
Play Video

ปั๊มน้ำ โซล่าเซลล์ SC Solar Pump Brushless Motor 2 สาย 2100W 45V-200V Max H160 คอมเทลแซท

Comtelsat Family
ปั๊มน้ำ โซล่าเซลล์ SC Solar Pump Brushless Motor 2 สาย 1600W 45V-150V Max H110 คอมเทลแซท
06:47
Play Video

ปั๊มน้ำ โซล่าเซลล์ SC Solar Pump Brushless Motor 2 สาย 1600W 45V-150V Max H110 คอมเทลแซท

Comtelsat Family