บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat Co.,Ltd. - Header
คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-กิจกรรม_Activity
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat Co.,Ltd. - Background-white
คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-คอมเทลแซทโลโก้
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง EN(Flag EN)
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง TH(Flag TH)
timeline_20190610_063332.jpg

โครงการอบรมสาขาช่างออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์

วันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

S__532499.jpg

การสัมนาโซล่าเซลล์ภาคปฏิบัติ

วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท คอมเทลแซท จำกัด ได้จัดการสัมนาโซล่าเซลล์ภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท กู๊ดไทม์ 889 ออร์แกนิค จำกัด โดยได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ที่มาร่วมอบรมทุกท่านอย่างเต็มที่

Screen Shot 2563-12-14 at 11.53.11.png

บริษัท คอมเทลแซท จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดโครงการฝึกอบบรมในสาขา ช่างออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

บริษัท คอมเทลแซท จำกัด ร่วมกับ uniview thailand และบริษัื ไทซิน จำกัด ได้จัดงานสัมนา และเปิดตัวกล้องวงจรปิด Uniview ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พัทยา

โครงการสัมนากล้องวงจรปิด Uniview

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563