ชื่อบริษัท

บริษัท คอมเทลแซท จำกัด
Comtelsat Co., Ltd.
3201065090

ที่ตั้งสำนักงาน

53/48,50 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

สโลแกนของบริษัท

เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา

Technology is our part of life

คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-คอมเทลแซทโลโก้

เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา

- กล้องวงจรปิด, เครื่องบันทึกภาพ, สายนำสัญญาณคุณภาพสูงสำหรับกล้องวงจรปิดและ        ระบบสัญญาณกันขโมยมีสาย และไร้สาย

- ระบบทีวี ดาวเทียม สายนำสัญญาณคุณภาพสูงสำหรับระบบทีวี ดาวเทียม

- คีย์แทค คีย์การ์ด คีย์โฮเทล

- ระบบที่จอดรถ ไม้กั้นประตูอัติโนมัติ

- ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัท คอมเทลแซท จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนา สร้างสินค้าให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป สร้างทีมงานที่มีคุณภาพเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วและดีที่สุด บริษัทได้มีการอบรมพนักงานทุกๆ ฝ่ายเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบ ซื่อตรง และมีความยุติธรรมกับลูกค้าทุกท่าน บริษัท คอมเทลแซท จำกัด ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เหมาะสมหรือมีคุณภาพมากกว่าราคาสินค้าที่ลูกค้าได้รับ และการบริการที่เราพร้อมจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ โดยเราใช้ระบบ Service Mind เป็นสำคัญของเรา

S - Smile        

R - Rapidness

V - Value

I - Impression

C - Courtesy

E - Endurance

M - Make Believe

I - Insist

N - Necessitate

D - Devote

: ยิ้มแย้มเข้าไว้       

: รวดเร็วและมีคุณภาพ

: คำนึงถึงมูลค่าเพิ่ม

: ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

: สุภาพอ่อนโยน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

: มีความอดทน อดกลั้น

: มีความเชื่อในถูกต้องและดีงาม

: ยืนหยัดในสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหน

: ลูกค้าคือคนสำคัญ และต้องได้รับการดูแลจากเราเป็นอย่างดี ไม่แบ่งแยก

: อุทิศตนให้กับงานที่ทำ และทุ่มเททำงานด้วยใจบริการอย่างเต็มที่

ได้เปิดดำเนินการ ให้บริการด้านการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ตู้สาขาโทรศัพท์ และจำหน่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมเป็นตัวแทน-ศูนย์บริการสินค้า เพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการเรื่องการรับประกันหลังการขาย

จัดทำหนังสือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านจานรับสัญญาณดาวเทียม

เริ่มผลิตสินค้าที่ใช้ในการแก้ปัญหาระบบสัญญาณทีวีภายในบ้าน โรงแรม รีสอร์ท และอาคารสำนักงานทุกประเภท หลากหลายชนิดที่ยังไม่มีการนำมาใช้ในท้องตลาด

เริ่มผลิตสินค้าที่ใช้ในการแก้ปัญหาทีวีภายในอาคารเก่า ที่มีปัญหาสัญญาณทีวีไม่ชัด

เริ่มขยายงานด้านการรับวางสายเคเบิ้ลทีวีตามงานโครงการใหญ่ๆ และตามต่างจังหวัด และได้เริ่มงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ภาคตะวันออก

เริ่มผลิตกล้องวงจรปิดภายใต้ชื่อสินค้าของบริษัท คอมเทลแซท จำกัด โดยบริษัทมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าควบคู่ไปกับราคาที่ประหยัด เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสิรค้าคุณภาพสูง แต่สู้ราคาสินค้าในท้องตลาดที่มีราคาสูงไม่ไหว

เริ่มพัฒนาสินค้า เพิ่มกลุ่มการผลิตสินค้าให้กว้างขึ้น โดยสร้างระบบสมาชิก เพิ่มกลุ่มลูกค้าในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้การบริการของบริษัทครอบคลุมทุกพื้นที่ และเริ่มจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป หรือร้านค้าที่สนใจเพื่อนำไปพัฒนาและเพิ่มผลประกอบการของร้านค้า หรือบุคคลให้มากขึ้น

เริ่มพัฒนาและคิดค้นสินค้าใหม่ๆ เช่น คีย์การ์ด คีย์แทค ระบบเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ สัญญาณกันขโมย และอื่นๆ ภายใต้ชื่อของบริษัท คอมเทลแซท จำกัด

บริษัท คอมเทลแซท จำกัด ยังคงเดินหน้า เพื่อพัฒนา คิดค้น และหาสินค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ยังคงมีจำนวนไม่น้อย และเพิ่มจำนวนกลุ่มสมาชิก ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มากขึ้น

บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง EN(Flag EN)
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง TH(Flag TH)

- กล้องวงจรปิด, เครื่องบันทึกภาพ, สายนำสัญญาณคุณภาพสูงสำหรับกล้องวงจรปิด และระบบสัญญาณกันขโมยมีสายและไร้สาย

- ระบบทีวี ดาวเทียม สายนำสัญญาณคุณภาพสูงสำหรับระบบทีวี ดาวเทียม

- คีย์แทค คีย์การ์ด คีย์โฮเทล

- ระบบที่จอดรถ ไม้กั้น ประตูอัติโนมัติ

- ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ต

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

สโลแกนของบริษัท

Technology is our parts of life

ทะเบียนการค้า

วันที่เปิดดำเนินการ

ทุนจดทะเบียน

10,000,000.00 บาท
วันเสาร์ที่
21 สิงหาคม พ.ศ. 2542