บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat Co.,Ltd. - Header
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat Co.,Ltd. -  Background white
คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-คอมเทลแซทโลโก้
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง EN(Flag EN)
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - ธง TH(Flag TH)
คอมเทลแซท-กล้องวงจรปิดมีดี-โซล่าเซลล์-กิจกรรม_Activity

การสัมนาโซล่าเซลล์ภาคปฏิบัติ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท กู๊ดไทม์ 889 ออร์แกนิค จำกัด

ระหว่างวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 4
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 6
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 7
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 3
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 5
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 2
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 1
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 8
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 12
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 9
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 10
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 11
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 14
บริษัท คอมเทลแซท จำกัด - Comtelsat.Co.Ltd - Seminar Solar Cells - 13